Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: Σίσυφος, Πληροφοριακό Σύστημα Σχολείου
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Α1 - Α ΣΕΠ (sisyphos-27-1)ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Α1 - Α Φυσ (sisyphos-13-1)ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΝΑ ΜΙΜΙΝΟΥ
Α1,Α2 - Α ΑρχΟικον (sisyphos-24-1,4)ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΑΚΗΣ
Α1,Α2 - Α Γεωμ (sisyphos-12-1,4)ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΑΤΟΣ
Α1,Α2 - Α ΝέαΕλλ (sisyphos-10-1,4)ΡΗΓΓΙΝΑ ΜΕΣΣΑΛΑ
Α1,Α2,Α3,Α4 - Α Αγγλ (sisyphos-19-1,4,7,48)ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ
Α1,Α2,Α3,Α4 - Α Άλγεβρα (sisyphos-11-1,4,7,48)ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΑΤΖΕΛΑ
Α1,Α2,Α3,Α4 - Α Βιολογ (sisyphos-15-1,4,7,48)ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ
Α1,Α2,Α3,Α4 - Α Γυμν (sisyphos-20-1,4,7,48)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
Α1,Α2,Α3,Α4 - Α Ηλεκτ (sisyphos-23-1,4,7,48)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ
Α1,Α2,Α3,Α4 - Α Θρησκ (sisyphos-18-1,4,7,48)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ
Α1,Α2,Α3,Α4 - Α ΠολΠαιδ (sisyphos-16-1,4,7,48)ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΚΑΛΙΟΥ
Α1,Α2,Α3,Α4 - Α Χημ (sisyphos-14-1,4,7,48)ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΝΑ ΜΙΜΙΝΟΥ
Α1,Α2,Α4 - Α Ιστορ (sisyphos-17-1,4,48)ΡΗΓΓΙΝΑ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ
Α1,Α2,Α4 - Α Σχεδ (sisyphos-22-1,4,48)ΒΕΛΟΥΔΩ ΛΑΚΙΩΤΗ
Α1π-τ1,Α1π-τ2 - Α ΕρευνΕργ (sisyphos-25-2,3)ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΔΗΣ
Α1π-τ1,Α1π-τ2 - Α Πληροφ (sisyphos-21-2,3)ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΣΤΕΙΡΟΥ
Α2 - Α ΣΕΠ (sisyphos-27-4)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ
Α2,Α3,Α4 - Α Φυσ (sisyphos-13-4,7,48)ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ
Α2π-τ1,Α2π-τ2 - Α ΕρευνΕργ (sisyphos-25-5,6)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΧΙΤΖΙΟΥ
Α2π-τ1,Α2π-τ2 - Α Πληροφ (sisyphos-21-5,6)ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Α3 - Α Ιστορ (sisyphos-17-7)ΤΕΡΕΖΑ ΚΟΥΤΣΙΝΑ
Α3 - Α ΝέαΕλλ (sisyphos-10-7)ΤΕΡΕΖΑ ΚΟΥΤΣΙΝΑ
Α3 - Α Σχεδ (sisyphos-22-7)ΜΑΚΟΥΛΑ ΚΟΤΕΛΗ
Α3,Α4 - Α ΑρχΟικον (sisyphos-24-7,48)ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΣ
Α3,Α4 - Α Γεωμ (sisyphos-12-7,48)ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ
Α3,Α4 - Α ΣΕΠ (sisyphos-27-7,48)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
Α3π-τ1,Α3π-τ2,Α4π-τ1,Α4π-τ2 - Α ΕρευνΕργ (sisyphos-25-8,9,49,5)ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ
Α3π-τ1,Α3π-τ2,Α4π-τ1,Α4π-τ2 - Α Πληροφ (sisyphos-21-8,9,49,5)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Α4 - Α ΝέαΕλλ (sisyphos-10-48)ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΧΑΠΙΔΗ
Αζδδ3 - Α ΖωνΔημΔρασ (sisyphos-26-45)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ
Αζδδ4,Αζδδ1 - Α ΖωνΔημΔρασ (sisyphos-26-46,47)ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΔΗΣ
Αζδδ5,Αζδδ2 - Α ΖωνΔημΔρασ (sisyphos-26-43,44)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΧΙΤΖΙΟΥ
Αζδδ6 - Α ΖωνΔημΔρασ (sisyphos-26-51)ΒΕΡΓΙΝΙΑ ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΗ
Β1 - Β ΝέαΕλλ (sisyphos-28-10)ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΧΑΠΙΔΗ
Β1,Β2 - Β ΕπιστΗ/Υ (sisyphos-35-10,11)ΤΡΑΓΙΑΝΗ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ
Β1,Β2,Β3 - Β Αγγλ (sisyphos-34-10,11,12)ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ
Β1,Β2,Β3 - Β Άλγεβρα (sisyphos-29-10,11,12)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
Β1,Β2,Β3 - Β Γεωμ (sisyphos-30-10,11,12)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
Β1,Β2,Β3 - Β Γυμν (sisyphos-36-10,11,12)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
Β1,Β2,Β3 - Β Θρησκ (sisyphos-33-10,11,12)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ
Β1,Β2,Β3 - Β Φυσ (sisyphos-31-10,11,12)ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ
Β1,Β2,Β3 - Β Χημ (sisyphos-32-10,11,12)ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ
Β2,Β3 - Β ΝέαΕλλ (sisyphos-28-11,12)ΡΗΓΓΙΝΑ ΜΕΣΣΑΛΑ
Β3 - Β ΕπιστΗ/Υ (sisyphos-35-12)ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Βη - Βη Αγγ (sisyphos-45-13)ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ
Βη - Βη ΑναλΨηφΗλεκ (sisyphos-43-13)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ
Βη - Βη ΕργΑναλΨηφΗλεκ (sisyphos-44-13)ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ
Βη - Βη ΕργΑυτΑισθ (sisyphos-42-13)ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΛΑΚΑΣ
Βη - Βη ΕργΔίκτυα (sisyphos-41-13)ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ
Βη - Βη ΕργΗλεκΕγκ (sisyphos-40-13)ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΔΗΣ
Βη - Βη ΕργΗλεκτρ (sisyphos-38-13)ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΝΗΣ
Βη - Βη ΗλεκΕγκ (sisyphos-39-13)ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΔΗΣ
Βη - Βη Ηλεκτρ (sisyphos-37-13)ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΔΗΣ
Βο - Βο Logistics (sisyphos-50-14)ΚΑΛΟΥΔΑ ΜΠΕΖΑ
Βο - Βο Marketing (sisyphos-48-14)ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΣ
Βο - Βο Αγγ (sisyphos-54-14)ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ
Βο - Βο ΑρχΛογ (sisyphos-46-14)ΚΑΛΟΥΔΑ ΜΠΕΖΑ
Βο - Βο ΕργEXCEL (sisyphos-51-14)ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΑΚΗΣ
Βο - Βο ΕργΑρχΛογ (sisyphos-47-14)ΚΑΛΟΥΔΑ ΜΠΕΖΑ
Βο - Βο ΕργΤουρ (sisyphos-49-14)ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΡΑΤΑ
Βο - Βο ΟικΜαθΣτατ (sisyphos-53-14)ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΑΚΗΣ
Βο - Βο ΣτΔικαίου (sisyphos-52-14)ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΚΑΛΙΟΥ
Βπ - Βπ Αγγλ (sisyphos-66-16)ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ
Βπ - Βπ ΒασΘΠλ (sisyphos-59-16)ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΣΤΕΙΡΟΥ
Βπ - Βπ Δίκτυα (sisyphos-57-16)ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΗΣ
Βπ - Βπ ΕργΒασΘΠλ (sisyphos-60-16)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Βπ - Βπ ΕργΔίκτυα (sisyphos-58-16)ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΣΛΑΒΑΚΗ
Βπ - Βπ ΕργΛειτΣυστ (sisyphos-62-16)ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΗΣ
Βπ - Βπ ΕργΠρογρ (sisyphos-56-16)ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Βπ - Βπ ΕργΣχΙστοτ (sisyphos-63-16)ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Βπ - Βπ ΕργΤεχΠωλ (sisyphos-65-16)ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΗΣ
Βπ - Βπ ΛειτΣυστ (sisyphos-61-16)ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΗΣ
Βπ - Βπ Προγρ (sisyphos-55-16)ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Βπ - Βπ ΤεχΠωλ (sisyphos-64-16)ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΛΗΑΝΤΩΝΗΣ
Γ1,Γ2,Γ3 - Γ Αγγλ (sisyphos-72-17,18,19)ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ
Γ1,Γ2,Γ3 - Γ Άλγεβρα (sisyphos-68-17,18,19)ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΑΤΖΕΛΑ
Γ1,Γ2,Γ3 - Γ Γημν (sisyphos-74-17,18,19)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΛΙΑΣ
Γ1,Γ2,Γ3 - Γ ΕπιστΗ/Υ (sisyphos-73-17,18,19)ΡΩΞΑΝΘΗ ΚΥΛΑΦΗ
Γ1,Γ2,Γ3 - Γ ΝέαΕλλ (sisyphos-67-17,18,19)ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΧΑΠΙΔΗ
Γ1,Γ2,Γ3 - Γ Φυσ (sisyphos-70-17,18,19)ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ
Γ1,Γ2,Γ3 - Γ Χημ (sisyphos-71-17,18,19)ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑΣ
Γ1,Γ3 - Γ Γεωμ (sisyphos-69-17,19)ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΑΤΖΕΛΑ
Γ2 - Γ Γεωμ (sisyphos-69-18)ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ
Γη - Γη Δικτύα (sisyphos-76-22)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ
Γη - Γη ΕργΔιαχΔικτ (sisyphos-78-22)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ
Γη - Γη ΕργΕφΗλεκ (sisyphos-77-22)ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΛΑΚΑΣ
Γη - Γη ΕργΉχοςΕικον (sisyphos-83-22)ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΛΑΚΑΣ
Γη - Γη ΕργΡομποτική (sisyphos-82-22)ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΝΗΣ
Γη - Γη ΕργΣΑΕ (sisyphos-79-22)ΣΠΥΡΟΣ ΔΩΔΗΣ
Γη - Γη ΕργΤηλεματικής (sisyphos-81-22)ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΛΑΚΑΣ
Γη - Γη Τηλεματική (sisyphos-80-22)ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΛΑΚΑΣ
Γη - Γη ΨηφΣυστ (sisyphos-75-22)ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΝΗΣ
ΓοΔΟ - ΓοΔΟ ΕργΣυγΠερΓρ (sisyphos-87-23)ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΚΑΛΙΟΥ
ΓοΔΟ - ΓοΔΟ ΔημΣχ (sisyphos-91-23)ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΓΚΑΛΙΟΥ
ΓοΔΟ - ΓοΔΟ ΕργΛογΕφ (sisyphos-90-23)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΧΙΤΖΙΟΥ
ΓοΔΟ - ΓοΔΟ ΕργΦορΠρακτ (sisyphos-89-23)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΧΙΤΖΙΟΥ
ΓοΔΟ - ΓοΔΟ ΣυγΠερΓρ (sisyphos-86-23)ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΡΑΤΑ
ΓοΔΟ - ΓοΔΟ ΦορΠρακτ (sisyphos-88-23)ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΑΚΗΣ
ΓοΔΟ,ΓοΤ - Γο ΑρχΟικΘεω (sisyphos-84-23,25)ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΑΚΗΣ
ΓοΔΟ,ΓοΤ - Γο ΑρχΟργΔιοικ (sisyphos-85-23,25)ΚΑΛΟΥΔΑ ΜΠΕΖΑ
ΓοΤ - ΓοΤ ΑγγλΕιδικ (sisyphos-98-25)ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΙΕΤΤΟΣ
ΓοΤ - ΓοΤ Γερμανικά (sisyphos-99-25)ΓΚΟΛΦΩ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ
ΓοΤ - ΓοΤ ΕργΓεωγρΤουρ (sisyphos-96-25)ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΣ
ΓοΤ - ΓοΤ ΕργΕφΤουρ (sisyphos-97-25)ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΡΑΤΑ
ΓοΤ - ΓοΤ ΕργΟργΞενοδΕπιχ (sisyphos-95-25)ΚΑΛΟΥΔΑ ΜΠΕΖΑ
ΓοΤ - ΓοΤ ΕργΟργΤουΕπιχ (sisyphos-93-25)ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΣ
ΓοΤ - ΓοΤ ΟργΞενοδΕπιχ (sisyphos-94-25)ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΣ
ΓοΤ - ΓοΤ ΟργΤουΕπιχ (sisyphos-92-25)ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΝΟΣ
Γπ - Γπ Δίκτυα (sisyphos-102-27)ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΣΛΑΒΑΚΗ
Γπ - Γπ ΕργΔιαδΕφ (sisyphos-107-27)ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
Γπ - Γπ ΕργΔίκτυα (sisyphos-103-27)ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΣΛΑΒΑΚΗ
Γπ - Γπ ΕργΕιδΘεμΠρογ (sisyphos-106-27)ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΣΤΕΙΡΟΥ
Γπ - Γπ ΕργΠρογρ (sisyphos-101-27)ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
Γπ - Γπ ΕργΣΔΒΔ (sisyphos-105-27)ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΣΤΕΙΡΟΥ
Γπ - Γπ ΠληΣυστ (sisyphos-104-27)ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΣΤΕΙΡΟΥ
Γπ - Γπ Προγρ (sisyphos-100-27)ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ